Etiopiaprosjekt - sending av stomiposer

Etiopiaprosjekt - sending av stomiposer

Publisert av Robert Kallekleiv den 15.12.20. Oppdatert 22.12.20.

Lions Klubb Tønsberg var på søken etter et utenlandsprosjekt der vi personlig kunne følge opp at pengene går til ønsket formål. 25.04 2016 stod det et helsides oppslag i Tønsberg Blad om en kirurg som da jobbet på Vestfold Sentralsykehus i Tønsberg. Han hadde de seneste årene reist flere ganger til sykehus i Etiopia, Addis Abeba, Sodo og ute i grisgrendte strøk for å hjelpe de lokale legene med operasjoner, innføring av mer moderne måter å operere på og moderne operasjonsverktøy.

Etter foredrag på et medlemsmøte, ble klubben vår fullstendig solgt. Etter at vi fikk se de kummerlige forholdene de hadde for å utføre slike operasjoner på og de primitive hjelpemidlene de hadde, innså vi fort hvilke enorme lidelser dette var for menneskene som ble berørt.

Neste gang han kom på besøk ble det vist bilder av mange som ble rammet av tarmsykdommer, kreft o.l. og som måtte få utlagt tarm. Tarmåpningen ble stengt ved hjelp av blikkbokser og tape, maiskolber, uthulte kokosnøtter, plastposer osv. Dette var et skrekkelig syn.

 

Bilde av blikk boks i operasjons sår      Bilde av moderne stomiposer som vi henter og sender.

 

Når folk i Norge får utlagt tarm får de utlevert sterile stomiposer til oppsamling og tetting av operasjons hull. Når disse enten dør eller får tilbakeført tarmen, kan utleverte og ubenyttede stomiposer ikke leveres tilbake etter norsk lov og de vil bli kastet selv om de er helt sterile.

Kirsti Eie Nørgård i LC Tønsberg har engasjert seg sterkt i dette arbeidet og samarbeider tett med Camilla Løvall , medlem og eneste stomisykepleier på sentralsykehuset. Kirsti setter seg i bilen så snart hun får en telefon fra sine samarbeidspartnere enten det er sykehusene i Østlandsområdet , eller andre helserelaterte institusjoner.  Fra vi startet i 2016  har hun jevnlig reist for å hente og kommer hjem med full bil gang på gang. Stomiposene blir mellom lagret på vårt boklager på Vallø, for så å pakke om og komprimere mest mulig før videresending til de to sykehusene vi er i kontakt med i Etiopia. De fordeler så dette ut til nye og tidligere opererte, etter gitte kriterier.

 Bilde av Kirsti som pakker om mottatte stomiposer og gjør de klar til å videresende til Etiopia

Vi har ved noen anledninger hatt Etiopialegen, Bjarte Tiedemann Andersen, med på sonemøtene der han har vist frem bilder og fortalt fra arbeidet i Etiopia. Deltakerne på sonemøtet ble så grepet av det de så at det for noen år tilbake ble besluttet å lage dette til i utgangspunkt et toårig soneprosjekt. I våres, kort tid før soneprosjektet gikk ut, viste vi frem resultatet av arbeidet. Dette ble så gripende informasjon at sonen valgte å forlenge prosjektet ut dette Lions året.

Frakten for posene utgjør ca. kr.1.000 pr.kasse . Normalt pleier vi å sende ca. 10 kasser omgangen. P.g.a korona  ble det en liten stopp i sommer, fra oktober og fram til d.d. har det gått utfra vårt lager 370 kilo dvs. 28 kasser , samtidig har det også blitt sendt ut 10 kasser fra samarbeidspartnere i Østfold . Vi har fremdeles nok på lager til en ny sending , det vil bli gjort rett etter jul ,da vil midlene som sonen har donert bli brukt.

Tilgangen til poser har ikke vært noe problem, det er å få inn nok penger til frakten som er utfordringen. LC Tønsberg synes det er synd at gode , sterile og nye poser blir kastet og vi har da ved flere anledninger gjort tilleggsbevilgninger for å få mer av gårde.  Klubbmedlemmene har hele tiden vært positive til bevilgningene da de ser hvordan dette kan endre fremtiden for mange som ellers ville blitt utsatt for enorme lidelser og kanskje død.

Utover stomiposer har LC Tønsberg for en tid tilbake bevilget kr.200.000 til oppgradering av en operasjons stue ved et sykehus og innkjøp av utstyr for å kunne foreta moderne kikkhull operasjoner         

 
  Overlevering av gavesjekk                         Bilde av Etiopialegen
 kr.200.000 til Etiuopiaprosjektet                          

 

Etiopialegen, som er avbildet over har gjentatte ganger uttrykt stor takk til Lions for midler og alle stomiposene de har fått.  For at medlemmene selv skulle få se hva midlene er brukt til og høre og se hvor takknemlig leger og pasienter er for den innsatsen Lions har gjort, inviterte han medlemmene i sone 6 på en tur til Etiopia i våres. Dessverre satte Korona en stopper for dette.

Selv om vi ikke fikk denne anledningen til å se og oppleve dette, får vi nå et takkebrev fra leger i Etiopia etter hver forsendelse av stomiposer. Dette er en betryggelse også for oss at varene kommer frem dit de er tenkt

LC Tønsberg ved president, Karin Vasbø, stråler av glede når hun forteller om dette prosjektet som har hjulpet så mange mennesker til å få reduserte lidelser og et bedre liv.  Hun sier at er det andre der ute som ønsker å bli delaktige i dette og andre gode prosjekter vi holder på med, ta kontakt med vår medlemskontakt Jan Sletbakken og bli medlem i klubben vår.

Jan treffer du på telefon 977 63 595. Du får da mulighet til å være med å hjelpe andre samtidig som du blir en del av vårt sosiale miljø.

Er det ellers noen som ønsker å støtte oss i dette viktige arbeidet slik at vi kan få sendt enda flere stomiposer , gi gjerne ditt bidrag  på Vipps nr. 128249. Merk overføringen med stomiposer.

Vi vil i så tilfelle sende info til givere og de som ønsker å samarbeide med oss.

Lions Club Tønsberg ønsker alle våre medlemmer og lesere en riktig God Jul