Karin Førster Vasbø style=

Karin Førster Vasbø

President
Per Låhne style=

Per Låhne

Visepresident
Gunnar Kvalnes style=

Gunnar Kvalnes

Sekretær
Kari Berg style=

Kari Berg

Kasserer
Robert Kallekleiv style=

Robert Kallekleiv

Past president
Gretha Urdahl style=

Gretha Urdahl

Klubbmester Styremedlem
Jan Sletbakken style=

Jan Sletbakken

Medlemsansvarlig Styremedlem