Juledekorasjon til medlemmer julen 2020

Juledekorasjon til medlemmer julen 2020

Publisert av Robert Kallekleiv den 22.12.20.

Juledekorasjon til alle medlemmer i LC Tønsberg

Lions Club Tønsberg var i god driv da Koronaen gjorde sitt inntog i mars 2020 og nedstenging av samfunnet startet fra den 12.

Klubben hadde planlagt sine medlemsmøter, aktiviteter, avtalt bedriftsbesøk og flere potensielle medlemmer deltok på klubbmøtene våre med tanke på medlemskap før pandemien gjorde sitt inntog. Så kom koronaen og både klubbmøter og aktiviteter ble satt på vent. Vi nærmer oss nå julehøytiden og koronaen har fortsatt ikke sluppet taket, noe som har medført at vi fortsatt ikke kan treffes slik vi pleier og vi har verken hatt klubbmøter eller julemøte dette halvåret. Mange medlemmer føler savn for det å ikke kunne møtes.

Etter innspill fra Klubb Presidenten, Karin Vasbø, besluttet styret å gi en fin juledekorasjon til alle medlemmene i klubben. Som bildet under viser ble dette en særdeles fin dekorasjon

Presidenten fordelte oppgaver med å kjøre ut blomster. For de som deltok ble dette en takknemlig oppgave. Alle som fikk blomster ble positivt overrasket og ga uttrykk for at dette var et godt tiltak i en tid der vi savner det sosiale samværet.

Reaksjonene i etterkant lot heller ikke vente på seg. Flere medlemmer sendte mailer med takk og julehilsener.

Godt og positivt tiltak inn mot julehøytiden