LC Tønsberg gir kr.52.500 til Kirkens Bymisjon

LC Tønsberg gir kr.52.500 til Kirkens Bymisjon

Publisert av Robert Kallekleiv den 27.12.20.

Lions Club Tønsberg har bevilget kr.52.500 til Kirkens Bymisjon

Lions Club Tønsberg har i flere år støttet Kirkens Bymisjon med både penger og arbeidsinnsats.  I mars 2020 ble hele landet på en måte stengt ned da Korona pandemien gjorde sitt inntog i Norge. Pandemien har fortsatt ikke sluppet taket og dette har medført at flere enn tidligere har følt på ensomhet, mange er blitt permittert og atter andre har mistet jobben på grunn av Koronaen.

Anne Guri i Kirkens Bymisjon opplyser at det som har vært spesielt i år, er at mange av de vi betrakter som vanlige barnefamilier har kommet og bedt om hjelp. Mange av disse som tidligere har hatt to inntekter, har blitt arbeidsledige og fått sin livs situasjonen forandret nesten over natten.

Denne situasjonen har medført at Kirkens Bymisjon i år har fått ekstra mange henvendelser om hjelp. Anne Guri deltok på medlemsmøtet i oktober der hun fortalte om økende antall familier som har fått behov for hjelp og hvor enormt vanskelig mange nå hadde fått det på grunn av Koronaen. Budskapet hennes fremmet givergleden hos medlemmene og klubben besluttet å bevilge kr.52.500 . Anne Guri opplyste at Bymisjon var svært takknemlige for gaven, noe som gjør de i stand til å hjelpe enda flere. Pengene vil gå til innkjøp av matvarer som vil bli delt ut til jul og ev. øremerkede gavekort til de som ikke får matkasser.

Hun opplyste ellers om at det i år ville være ekstra behov for hjelp med å sette sammen matkasser og sortere mat og legge i kassene.

Klubbens medlemmer var ikke vanskelig å be og så mange av medlemmene meldte seg at vi hadde reservelister.

I løpet av uke 51 hadde klubben flere økter med å pakke ut og sortere gaver, sette sammen matkasser og fordele mat i kassene.

Befolkningen i Tønsberg området er svært gavmilde med å gi gaver som Bymisjonen kan gi videre til de som ellers kanskje ikke vil få noen julegave. Det er et stort arbeid med å pakke om og sortere de mengdene med pakker som var kommet inn, noe Lions hjalp til med.

Bildet under viser Lions                      Bildet under viser Anne Guri fra Kirkens  
medlemmer i full gang med å           Bymisjon som gir oss instruksjoner hvordan
sette sammen 130 store                    vi pakker om og fordeler mengder av
matkasser i tillegg til 50 mindre        innkomne julegaver
matkasser og poser.        

  

Bildet under viser Liv som er i full gang. Mye god julemat til fordeling. Karin og Elisabeth

med å fordele mandariner i kasser.         pakker i kasser.

Etter endt økt utstråler Anne Guri takknemlighet for at Lions hver jul stiller opp med både penger og arbeidsinnsats. Denne julen har vært spesielt utfordrende og hun sier at de aldri hadde klart dette uten hjelp fra Lions.

For Lions medlemmene gir det dobbel glede ved at innsatsen vår blir tatt imot på denne måten. Vi får lov å bidra med hjelp til vanskeligstilte familier og i tillegg er det sosialt hyggelig å komme sammen på denne måten.

Lions Club Tønsberg ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År. Vi håper ellers at Koronaen vil slippe taket slik at aktivitetsnivået kommer tilbake på sporet.

Som leserne vil se er bidraget Lions gjør med denne og andre aktiviteter med på å gjøre livet bedre for mange vanskeligstilte og i tillegg er det både sosialt og oppbyggende å komme sammen slik.

Dersom det er noen som ønsker å bli medlem i klubben og derved bli en del av dette felles skapet, ta kontakt med vår medlems kontakt Jan Sletbakken på telefon 977 63 595.