LC Tønsberg støtter Fritidskortet for ungdom

LC Tønsberg støtter Fritidskortet for ungdom

Publisert av Gretha Urdahl den 09.04.22. Oppdatert 13.04.22.

Lions Club gir 50.000 kroner til Fritidskortet

Randi Vermelid og Caroline Mydland i Tønsberg kommune, Karoline Sundsøy Moholt, Amir Kanaan og Håkon Rokseth fra Kirkens Bymisjon og Elisabeth Bredesen og Jan Sletbakken fra Lions Club.

 

 - Dette betyr at mange barn som ellers ikke ville hatt muligheten får delta på fritidsaktiviteter, sier Randi Vermelid, ungdomskoordinator i Ung i Tønsberg. Nå inviterer hun flere bedrifter og organisasjoner til å støtte det lokale fritidskortet i kommunen.

Tønsberg ble aldri innlemmet i den nasjonale fritidskort-ordningen, der målet var at alle barn skulle få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. I samarbeid med Kirkens Bymisjon har kommunen etablert et lokalt fritidskort som retter seg spesielt mot barn i familier med økonomiske utfordringer.

- Vi vet at det betyr mye for barn og unge å få være en del av et fellesskap på fritiden. Målet vårt er at alle barn i kommunen vår skal få delta på minst én fritidsaktivitet, og gaven fra Lions Club betyr at enda flere barn får muligheten til nettopp det, sier Randi Vermelid.

- Ønsker å satse på barn og unge

Lions Club har i mange år støttet ulike tiltak som retter seg mot barn og unge. Nå har de bestemt seg for å støtte fritidskortet.

- Vi har et slagord som sier at det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Fritidskortet passer godt til det slagordet, sier Elisabeth Bredesen, leder av Lions Club Tønsberg.

Senest i dag fikk vi en henvendelse som vi kunne henvise videre til fritidskortet, forteller Elisabeth Bredesen i Lions Club.

Hun er både begeistret for formålet med fritidskortet, og måten kortet fungerer på. Fritidskortet er nemlig knyttet til aktivitetskalenderen Friskus, som en aktivitetskalender der de flestlag og foreninger i Tønsberg er tilstede. Kortet kan lastes ned og benyttes som betalingsløsning når man skal betale medlemskontingenten, og ved behov kan Kirkens Bymisjon eller ansatte i kommunen sette penger på kortet til de som trenger det.

- På den måten blir det ikke noe stigmatiserende for barna å få hjelp. Vi mottar ofte henvendelser fra foreldre som ber om hjelp til å betale for barnas fritidsaktiviteter, og da står de jo litt med lua i hånda. Derfor ønsket vi heller å støtte fritidskortet, der det er rigget et system for hvordan denne hjelpen kan gis, sier hun.

Hun håper flere vil slutte opp om ordningen, og at flere enn Lions Club vil bidra med økonomisk støtte.

- Jeg vil gjerne gi den utfordringen både til lokale lag og foreninger og til det lokale næringslivet i Tønsberg, sier hun.

 

Må brukes på fritidsaktiviteter  

Siden fritidskortet er knyttet opp mot Friskus, og kun funger som betalingsløsning i denne portalen, er det ingen risiko for at pengene brukes på andre ting enn nettopp fritidsaktiviteter.

- Foreldre kan kontakte kommunen eller Kirkens Bysjon selv og be om hjelp, men ofte er det helsesykepleiere, barnevernet eller helsestasjonene som tar kontakt på vegne av familier som har det trangt økonomisk. Det kan også være trenere og lagledere som tar direkte kontakt, dersom de vet at de har barn på laget som kan trenge hjelp til å betale kontingenten, forteller Vermelid.

Det er ikke behov for å sende en formell søknad for å få hjelp, og det er heller ikke bestemte kriterier som må være oppfylt.

- Mange av de som jobber inn mot familiene har god relasjonskompetanse, og når noen tar kontakt for å få slik hjelp, har de som regel et reelt behov. Da setter vi ganske enkelt penger inn på kortet, så kan medlemskontingenten betales, sier hun.

Fritidskortet har så lang vært et prosjekt finansiert ved hjelp av integreringsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og Kirkens Bymisjon har hatt en sentral rolle i implementeringen og utprøvingen av fritidskortet i Tønsberg.

- Prosjektperioden fases nå ut, og kommunen er derfor på jakt etter nye måter å finansiere det lokale fritidskortet på. Derfor setter vi veldig stor pris på gaven fra Lions, og håper at både bedrifter og organisasjoner kan tenke seg å støtte arbeidet, sier Vermelid.  

Besøk aktivitetskalenderen Friskus!

Besøk UNG i Tønsberg på kommunens nettsider.