Lions Club Tønsberg binder Fastelavensris

Lions Club Tønsberg binder Fastelavensris

Publisert av Robert Kallekleiv den 08.02.21.

Lions Tønsberg binder fastelavnsris i nært samarbeid med Sanitetsforeningen på Nøtterøy

Lions Tønsberg har i flere år hatt boksalg og marked i leide lokaler i Sjøsenteret på Vallø.

Dessverre ble denne leieavtalen nå sagt opp og klubben er på søk etter nye lokaler som kan egne seg til formålet.

Karin og Elisabeth, som stod i spissen for dette arbeidet, kom da i kontakt med Nøtterøy Sanitetsforening som har overtatt en nedlagt skole. Planer for denne eiendommen er å leie ut lokaler til velledige organisasjoner og lag i området. Bygningen har p.t. ledige lokaler som kan egne seg for bokutsalg og andre aktiviteter og LC Tønsberg er nå i forhandlinger om å leie lokaler her.

Sanitetskvinnene og Lions har på flere områder felles formål og vi ser synergieffekter ved å kunne innlede et samarbeide med de på noen aktiviteter. Sanitetsforeningen på Nøtterøy ble stiftet så langt tilbake som 24. april 1913 og har rundt 200 medlemmer.

Sanitetskvinnene har tradisjonelt vært flinke til å finne ulike måter å finansiere sitt frivillige arbeid på. Hver Januar/februar lager Sanitetskvinnene på Nøtterøy fastelavnsris som de selger for å skape inntekter. I forbindelse med mulig leie av deres lokaler, ble også Fastelavnsris tema og representanten for Sanitetskvinnene ble svært glad da vi tilbød hjelp med å produsere og selge dette produktet. Det ble også enighet om inntektsfordeling om vi samarbeidet.

På grunn av Korona situasjonen har mange følt på ensomhet og savnet aktiviteter å være sammen om. Da dette ble luftet i klubben ble det vist glede og entusiasme til å delta og hele 10 av damene meldte seg på og to av herrene.

Jan dro på skauen og klippet bjørkeris og damene satte seg til å binde fastelavnsris 

I løpet av 3 timers aktiv jobbing ble det laget 125 nek. Disse ble plassert ut i bøtter med Sanitetsforeningens og Lions logo på og plassert ut i fem butikker. Pris pr. ris satte vi til kr.100 og inntektene fra salget vil bli delt mellom Lions og Sanitetsforeningen.

i bildet til venstre, Jan hentet bjerkeris og damene i full gang med binding av fastelavnsris


.

Tilbakemeldinger fra denne aktiviteten var utelukkende positiv og vi ser muligheter for flere felles aktiviteter.

Lions Club Tønsberg håper de som vil støtte opp om arbeidet vårt og i tillegg ønsker å delta i et hyggelig og sosialt lag kontakter vår medlemsansvarlig Jan Sletbakken på telefon 977 63 595.

Vi ønsker oss enda flere medlemmer.