Lions Tulipanaksjon 2021

Lions Tulipanaksjon 2021

Publisert av Anne Grethe Ydstie Golab den 05.04.21. Oppdatert 26.10.21.

 

Bli med å støtt Lions Tulipanaksjon 2021!!!

Lions Tulipanaksjon er en årlig og landsomfattende innsamlingsaksjon til inntekt for forebyggende arbeid blant barn og unge.

Neste aksjon er lørdag 24. april 2021.

Motto for aksjonen er "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne".

En av Lions hjertesaker er forebyggende arbeid blant barn og unge. De unge vet mye om narkotika, men ikke nok om å ta de riktige valgene. Et godt skole- og læringsmiljø er viktig for å styrke barns sosiale kompetanse. Lions har derfor utviklet et undervisningsprogram som heter "Mitt Valg". Tusenvis av barn og unge får hver dag trening i å ta ansvar, kommunisere, få økt selvtillit, ta beslutninger og sette seg mål. Gjennom Lions Tulipanaksjon kan vi finansiere dette arbeidet.

Lions støtter også aksjon ”BRY DEG – UTELIV”, som i samarbeid med politi og serveringssteder i Tønsberg ønsker å forhindre omsetning og bruk av narkotika på utestedene i Tønsberg.

Lions Tulipanaksjon gir over 10,5 millioner kroner netto (forutsatt at 1. million tulipaner selges for 100 kr per bukett á 8 blomster).

Det er frivillige medlemmer i Lions klubbene som selger tulipaner og organiserer lokale arrangementer på Lions Tulipanaksjon. Det kan være stands, konserter, trimløp, etc.

Som alle kjenner til har Korona situasjonen satt sterke begrensninger for hvilke aktiviteter og omgang vi kan ha med hverandre. Medlemmer fra Lions Club Tønsberg har tidligere på aksjonsdagen i april stått ute på stand og solgt tulipaner. Dessverre blir vi avskåret fra å gjøre dette i år på grunn av smittesituasjonen. Dette vil da i sterk grad påvirke vår evne til å skaffe penger til det viktige arbeidet vi gjør med rusforebyggende tiltak blant barn og ungdom. Om noen ønsker å støtte årets aksjon ved å gi et bidrag til aksjonen, vil dette være til god hjelp til dette viktige arbeidet.

Bidraget kan vipses til vips nr. 128249, alternativt overfør penger til
bank konto
2470 29 38151. Mottaker er Lions Club Tønsberg, v/kasserer Kari Berg.

Merk innbetalingen støtte til tulipanaksjon 2021.                                                                                           

Alle bidrag mottas med takk.

 

Lions Club Tønsberg