Nekrolog Alv Johannessen

Nekrolog Alv Johannessen

Publisert av Robert Kallekleiv den 11.11.20. Oppdatert 27.12.20.
Alv startet sitt LIONS-engasjement allerede i 1955 og er i dag den person i Norge med lengst medlemskap i LIONS!
Hans engasjement i klubbens Styre har også vært omfattende. Han var i mange år sekretær, senere kasserer, president i to perioder og ledet aktivitets-komiteen i klubben i flere perioder. Som en naturlig konsekvens av sin store innsats fikk han fra klubben vår tildelt den flotte Lions Utmerkelsen, «Melvin Jones Fellow»  plaketten.
For å understreke hans brede engasjement vil vi nevne at han deltok på mange av våre aktiviteter. Her kan nevnes vedhogst på en gård i Andebu for senere å levere tørr god ved til eldre mennesker i Tønsberg-regionen. Her skaffet vi også granbar som vi gir til kirkegårdene i Tønsberg. Han var også med på å selge strø-sand til ulike kjøpere i vårt område. Inntektene   fra disse aktivitetene gikk som gaver til humanitære virksomheter slik som Kirkens Bymisjon, drift av førerhunder for blinde i Norge, gaver til internasjonale humanitære organisasjoner osv.
Alv var en sosial person og ivrig deltaker på våre onsdagslunsjer. Hans gode humør og kameratskap vil bli savnet.
Vi ønsker fred over Alvs gode minne
-  LIONS Club Tønsberg